Mode:     
26 Tháng Ba 2017
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 10 Minimize
Phân phối chương trình văn 10
Cập nhật bởi: v_pth - Vào ngày: 12/10/2009 5:28:15 CH - Số lượt xem: 8581

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 (CTC)

       (Áp dụng từ năm học 2009-2010)

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)

Học kì I:  19 tuần (54 tiết)

Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

          HỌC KỲ 1

TIẾT THỨ

BÀI

TUẦN

1, 2

Đọc văn     Tổng quan văn học Việt Nam

1

3

Tiếng Việt  Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 

1

4

Đọc văn     Khái quát văn học dân gian Việt Nam

2

5

Tiếng Việt  Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (TT)

2

6

Tiếng Việt   Văn bản

2

7

Làm văn Bài làm văn số 1    

3

8, 9

Đọc văn     Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)

3

10

Tiếng Việt  Văn bản (TT)       

4

11, 12

Đọc văn     Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ

4

13

Làm văn     Lập dàn ý bài văn tự sự

5

14, 15

Đọc văn     Uylítxơ trở về (trích Ôđixê)

5

16

Làm văn    Trả bài làm văn số 1          

6

17, 18

Đọc văn      Rama buộc tội (trích Ramayana)

6

19

Làm văn    Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

7

20, 21

Làm văn    Bài làm văn số 2

7

22, 23

Đọc văn    Tấm Cám

8

24

Làm văn    Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

8

25

Đọc văn    Tam đại con gà

                   Nhưng nó phải bằng hai mày

9

26, 27

Đọc văn     Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

9

28

Tiếng Việt  Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

10

29, 30

Đọc văn     Ca dao hài hước

                   Đọc thêm Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)

10

31

Làm văn    Luyện tập viết đoạn văn tự sự         11

11

32

Đọc văn    Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

11

33

Làm văn   Trả bài làm văn số 2  Ra đề bài làm văn số 3 (hs làm ở nhà)

11

34, 35

        Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX

12

36

Tiếng Việt Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

12

37

Đọc văn     Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão

13

38

Đọc văn     Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)

13

39

Làm văn    Tóm tắt văn bản tự sự

13

40

Đọc văn     Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

14

 41

Đọc văn     Đọc "Tiểu Thanh kí" (Nguyễn Du) 

14

42

Tiếng Việt  Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (TT)

14

43

 Đọc thêm + Vận nước (Đỗ Pháp Thuận)+ Cáo bệnh, bảo mọi người (Mãn Giác)+ Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn)

15

44

Đọc văn     Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (LB)

15

45

Tiếng Việt  Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

15

46

Làm văn    Trả bài làm văn số 3

16

47,48

Đọc văn     Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ)

 Đọc thêm+ Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)+ Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Duy)+ Khe chim kêu (Vương Xương Linh)

16

49

                        Ôn tập kiểm tra học kỳ 1

17

50, 51

Làm văn    Bài làm văn số 4 

17

52

Làm văn    Trình bày một vấn đề

18

53

Làm văn    Lập kế hoạch cá nhân

18

54

Đọc văn     Thơ haikư của Basô

19

55

Làm văn    Trả bài làm văn số 4

19

         HỌC KỲ 2

TIẾT THỨ

BÀI

TUẦN

56, 57

Làm văn    Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

                   Lập dàn ý bài văn thuyết minh

20

58, 59

60, 61

Đọc văn     Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)

20,21

Đọc văn     Đại cáo bình Ngô (Phần 1 Tác giả)

                   Phần 2 Tác phẩm

21

62

Làm văn    Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

22

63

 Đọc văn     Tựa " Trích diếm thi tập" (Hoàng Đức Lương)

 Đọc thêm  Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung)

22

64,65

Làm văn    Bài làm văn số 5

22,23

66

Tiếng Việt   Khái quát lịch sử tiếng Việt

23

67, 68

Đọc văn      Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn( Ngô Sĩ Liên)

Đọc thêm    Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)

23,24

69

Làm văn      Phương pháp thuyết minh

24

70, 71

Đọc văn      Chuyện chức phán sự đền Tản Viên         

24,25

72,73

Làm văn      Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

25

74

Làm văn     Trả bài làm văn số 5  Ra đề  bài làm văn số 6 (hs làm ở nhà)

26

75

Tiếng Việt   Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

26

76,77

Đọc văn       Hồi trồng Cổ Thành

 Đọc thêm    Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích Tam Quốc diễn nghĩa  La Quán Trung)

26,27

78,79

Đọc văn      Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm Bản dịch của Đoàn Thị Điểm)     

27

80

Làm văn     Tóm tắt văn bản thuyết minh

28

81

Làm văn     Lập dàn ý bài văn nghị luận

28

82,83

Đọc văn     Truyện Kiều ( Phần 1 Tác giả)

28,29

84,85

Đọc văn       Phần 2 Các đoạn trích Trao duyên,  Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều  Nguyễn Du)

29

86

T iếng Việt  Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

30

87

Đọc văn     Chí khí anh hùng

                   Đọc thêm Thề nguyền ( trích Truyện Kiều  Nguyễn Du)

30

88

Làm văn   Lập luận trong văn nghị luận

30

89

Làm văn    Trả bài làm văn số 6

31

90

                   Văn bản văn học

31

91,92

TiếngViệt  Thực hành các phép tu từ, phép điệp và phép đối

31,32

93

                   Nội dung và  hình thức của văn bản văn học

32

94

Làm văn    Các thao tác nghị luận

32

95,96,97

                    Tổng kết phần văn học

33

98

Tiếng Việt   Ôn tập phần tiếng Việt

34

99,100

Làm văn     Ôn tập phần làm văn

34

101

Làm văn      Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

35

102,103

Bài làm văn số 7  (Kiểm tra cuối năm)

35

104

Làm văn     Viết quảng cáo

36

105, 106,107

              Trả bài làm văn số 7

                    Hướng dẫn ôn tập trong hè

36,37

Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1-NGỮ VĂN 10- NĂM HỌC 2016-2017 16/12/2016
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN NGỮ VĂN 10 - HÈ 2016 04/08/2016
ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP VĂN 10- HKII- NH 2015-2016 13/04/2016
ĐÁP ÁN KTHKI - VĂN 10- NH 15-16 28/12/2015
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN- NH 15-16 20/12/2015
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN NGỮ VĂN 10 - HÈ 2015 12/06/2015
ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP VĂN 10- HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2014-2015 20/04/2015
ĐỀ KT& ĐA KTHKI- VĂN 10- NH 2014-2015 28/12/2014
NGỮ VĂN 10- HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI- 2014-2015 07/12/2014
Hướng dẫn ôn tập thi lên lớp môn Ngữ văn 10- Hè 2014 04/06/2014
ĐỀ KT & ĐA KTHKII- VĂN 10- 2013-1014 07/05/2014
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)