Mode:     
26 Tháng Chín 2016
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 10 Minimize
Phân phối chương trình văn 10
Cập nhật bởi: v_pth - Vào ngày: 12/10/2009 5:28:15 CH - Số lượt xem: 8529

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 (CTC)

       (Áp dụng từ năm học 2009-2010)

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)

Học kì I:  19 tuần (54 tiết)

Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

          HỌC KỲ 1

TIẾT THỨ

BÀI

TUẦN

1, 2

Đọc văn     Tổng quan văn học Việt Nam

1

3

Tiếng Việt  Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 

1

4

Đọc văn     Khái quát văn học dân gian Việt Nam

2

5

Tiếng Việt  Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (TT)

2

6

Tiếng Việt   Văn bản

2

7

Làm văn Bài làm văn số 1    

3

8, 9

Đọc văn     Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)

3

10

Tiếng Việt  Văn bản (TT)       

4

11, 12

Đọc văn     Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ

4

13

Làm văn     Lập dàn ý bài văn tự sự

5

14, 15

Đọc văn     Uylítxơ trở về (trích Ôđixê)

5

16

Làm văn    Trả bài làm văn số 1          

6

17, 18

Đọc văn      Rama buộc tội (trích Ramayana)

6

19

Làm văn    Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

7

20, 21

Làm văn    Bài làm văn số 2

7

22, 23

Đọc văn    Tấm Cám

8

24

Làm văn    Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

8

25

Đọc văn    Tam đại con gà

                   Nhưng nó phải bằng hai mày

9

26, 27

Đọc văn     Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

9

28

Tiếng Việt  Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

10

29, 30

Đọc văn     Ca dao hài hước

                   Đọc thêm Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu)

10

31

Làm văn    Luyện tập viết đoạn văn tự sự         11

11

32

Đọc văn    Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

11

33

Làm văn   Trả bài làm văn số 2  Ra đề bài làm văn số 3 (hs làm ở nhà)

11

34, 35

        Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX

12

36

Tiếng Việt Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

12

37

Đọc văn     Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão

13

38

Đọc văn     Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)

13

39

Làm văn    Tóm tắt văn bản tự sự

13

40

Đọc văn     Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

14

 41

Đọc văn     Đọc "Tiểu Thanh kí" (Nguyễn Du)